Verloskundig Centrum de Poort B.V. organiseert en faciliteert (interne) scholingen en trainingen voor Verloskundigen Coöperatie LEO.

Doelgroepen  zijn kraamverzorgsters, assistentes, echoscopisten, verloskundigen en andere geboortezorg-medewerkers van VSV Leiden en VSV Leiderdorp.

20160329 Evaluatie scholingen