Verloskundig Centrum de Poort B.V. organiseert en faciliteert scholingen en (handson)trainingen op aanvraag Verloskundigen van Coöperatie Leiden e.o. (LEO).

Onderdeel van dit CRKBO gecertificeerde bedrijf is SonoSchool, speciaal voor echoscopisten prenatale screening.

Doelgroepen  zijn kraamverzorgsters, assistentes, echoscopisten, verloskundigen en andere geboortezorg-medewerkers (al dan niet in opleiding).

AGENDA