Verloskundig Centrum de Poort B.V.

organiseert en faciliteert scholingen op aanvraag van Verloskundigen van Coöperatie Leiden e.o. (LEO). De meeste scholingen zijn toegankelijk voor alle geboortezorg-medewerkers.

Voor alle scholingen wordt accreditatie aangevraagd bij de beroepsverenigingen.

programma's


Onderdeel van dit CRKBO gecertificeerde bedrijf is SonoSchool, speciaal voor echoscopisten in de verloskunde en prenatale screening. SonoSchool biedt handsontrainingen op maat en verdiepingstrainingen -individueel onderwijs of in kleine groepen.