28-09-2016 borstvoeding en anticonceptie counseling

Borstvoeding en Anticonceptie counseling

Doelgroep: eerstelijnsverloskundigen uit VSV Leiden en VSV Rijnland

Kosten voor niet-LEO leden:    € 50,- per deelnemer ochtend (borstvoeding) & € 95,- per deelnemer middag (anticonceptie), inclusief trainingsmateriaal en catering.

Locatie:    Verloskundigen Praktijk De Kern, Kernstraat 2A Leiden

Aantal deelnemers:      Minimaal 8 LEO leden per training.
Inschrijven is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de training.
———————————————————————–
Ochtendprogramma: Borstvoeding – is goede raad duur?

Trainer: Eline Schaake

Deze scholing is een herhaling van de scholing in december 2015

9.00 uur – 12.30 uur

Programma:
– Onrust aan de borst
– Niet genoeg melk
– Stuwing en de adviezen daarbij
– Goed aanleggen
– Slaapgedrag van jonge baby’s in combinatie met borstvoeding
– Borstvoeding bij diabetes mellitus van moeder
– Gewichtsverlies na baring met infuus
– En: wat vertellen we, welke info geven we en hoe komt dat over op jonge moeders
.

Accreditatie is verleend.

———————————————————————–

LUNCH 12.30 uur – 13.30 uur
————————————————————————-
Middagprogramma: Anticonceptie counseling

Trainer: Dr. P. Barnhoorn

Een pretoets gaat vooraf aan deze training. Deze wordt 2 weken voor de scholing verzonden aan de deelnemers.

13.30 uur – 16.30 uur

Doel training:

 • Vergroten kennis over anticonceptie
 • Counseling op maat kunnen bieden
 • AC in de verloskundige praktijk kwalitatief en qua organisatie verbeteren

 Onderdelen:

 • Belang & onderdelen counseling
 • Casuistiek
 • Hormonale & niet hormonale anticonceptie uitgelicht (elke vorm)
  • Soorten
  • Werking
  • Risico’s / bijwerkingen.
 • Protocollen en ondersteuning administratie (C. Kamphues en M. Bosch)

Accreditatie voor 5 punten (inclusief pretoets) wordt aangevraagd

——————————————————————–

AANMELDEN

EVALUATIEFORMULIER