1-10-2019 Handson Eerstelijns Echoscopie

Op 1-10-2019 wordt in SonoSchool opnieuw de Handsontraining Eerstlijns Echoscopie gegeven. Deze handson is bedoeld voor de echoscopist die reeds is gecertificeerd voor de basisechoscopie. De training wordt op maat aangeboden door gecertificeerde echoscopisten. Om de training zo effectief mogelijk te laten verlopen wordt er gewerkt in een klein groepje (max. 4 personen) op een […]

14-11-2018 / 28-11-2018 Vaardigheden Counseling

De AVM is als opleidingsinstituut geaccrediteerd en erkend door de Regionale Centra Prenatale Screening en wordt gegeven op basis van het landelijk vastgestelde draaiboek: Reguliere bijscholing vaardigheid prenatale counseling. Tijdens de scholing staat leren van en met elkaar centraal, met aandacht voor het verder ontwikkelen van de counselingscompetenties, die cursisten geleerd hebben in de basisopleiding […]

In Company Multidisciplinaire Verloskundige Acute Simulatie Training

Inhoud: De VAST training is een combinatie van een reanimatie training en scenario’s in multidisciplinair verband – kraamzorg, verloskunde en ambulancemedewerkers. In de ochtend wordt een gezamenlijke reanimatie training voor de pasgeborene verzorgd door twee trainers van een ambulancedienst.  Na de ochtendpauze volgen kraamzorg en verloskundigen een apart programma. In de middag zijn er drie […]

Handson kwaliteitsregister eerstelijn

Deze handson is bedoeld voor de echoscopist die reeds is gecertificeerd voor de basisechoscopie. De training wordt zo veel mogelijk op maat aangeboden. Om de training zo effectief mogelijk te laten verlopen wordt er gewerkt in kleine groepjes (max. 4 personen) of -indien gewenst- privé, op een fantoom en/of zwangerschappen van verschillende zwangerschapsduur in vivo. […]

SEO logboek

Om de training zo effectief mogelijk te laten verlopen wordt er gewerkt in kleine groepjes (max. 4 personen) of -indien gewenst- privé, op zwangerschappen van verschillende zwangerschapsduur. Twee weken voor de training ontvangt u theoretisch materiaal, welke voorafgaand aan de praktijk wordt besproken. Kosten: € 500,- per dagdeel. Accreditatie bij de BEN wordt aangevraagd voor […]

De kwetsbare zwangere

Doelgroep: Geboortezorgmedewerkers in de eerste lijn, zoals (klinisch) verloskundigen, echoscopisten prenatale screening, kraamverzorgenden en doela’s. Onderwerpen Het gesprek: communicatie en eerste opvang bij slecht nieuws, Counseling bij besluitvorming, Zwangerschapsafbreking, De praktijk: zorg tussen diagnose en bevalling, Theoretisch kader bij emotionele items, Aandachtspunten bij een volgende zwangerschap, Goede zelfzorg voor de hulpverlener, Casuïstiek: methode brainstormronde en […]