De kwetsbare zwangere

Doelgroep: Geboortezorgmedewerkers in de eerste lijn, zoals (klinisch) verloskundigen, echoscopisten prenatale screening, kraamverzorgenden en doela’s. Onderwerpen Het gesprek: communicatie en eerste opvang bij slecht nieuws, Counseling bij besluitvorming, Zwangerschapsafbreking, De praktijk: zorg tussen diagnose en bevalling, Theoretisch kader bij emotionele items, Aandachtspunten bij een volgende zwangerschap, Goede zelfzorg voor de hulpverlener, Casuïstiek: methode brainstormronde en […]

28-09-2017 Psychiatrie in de zwangerschap & Rouwverwerking miskraam/IUVD/TOP

Doelgroep: verloskundigen, obstetrie- en neonatologie verpleegkundigen en kraamzorg. Accreditatie wordt aangevraagd. Ochtendprogramma: Psychiatrie en zwangerschap Trainers: Mw. Dr.  I.M. van Vliet, Psychiater, Chef de (poli)Clinique Afdeling Psychiatrie B1-P van het LUMC, Mw. Dr. E. Rijntjes, Kinderarts LUMC, Mw. Dr. I. van Kamp, gynaecoloog-perinatoloog LUMC. Programma: De sprekers maken allen onderdeel uit van de multidisciplinaire POP […]

18-11-2016 miskraam/IUVD en moederkind binding

Doelgroep: eerstelijnsverloskundigen uit VSV Leiden en VSV Rijnland Kosten voor niet-LEO leden:    € 90,- per deelnemer ochtend (miskraam IUVD) & € 90,- per deelnemer middag (moederkindbinding), inclusief trainingsmateriaal. € 180,- voor de hele dag inclusief lunch. Locatie:    Verloskundigen Praktijk De Kern, Kernstraat 2A Leiden Aantal deelnemers:      Minimaal 8 LEO leden per training. Inschrijven is […]