Open status

We hebben van uw bank nog geen bevestiging ontvangen. Als u in uw Internetbankieren ziet dat uw betaling heeft plaatsgevonden, zullen wij na ontvangst van de betaling tot levering overgaan.
We didn’t receive a confirmation from your bank. When you see in your banking environment that your payment has been completed, we will deliver your order after we have received the payment.

Klik hier om terug te keren naar de website