26-09-2016 VAST

Tijdens deze training worden acute verloskunde situaties nagebootst, met behulp van Lotuspatiënten; reanimatie moeder en pasgeborene.
Tijdens deze training worden acute verloskunde situaties nagebootst, met behulp van Lotuspatiënten; reanimatie moeder en pasgeborene.

Acute verloskunde training: reanimatie moeder en pasgeborene

Voor wie: Verloskundigen en kraamverzorgenden
Duur: 8.15 uur inclusief pauze

Kosten: 

  • Gehele dag inclusief lunch en trainingsmateriaal € 225,-
  • Alleen middagprogramma (casuïstiek) inclusief trainingsmateriaal € 150,-

Datum: 26-09-2016 07.45 uur tot 16.00 uur

Lokatie: Ambulancedienst Leiden Vondellaan

Contactpersoon: Jacqueline Ebbink, scholing.vcdepoort@gmail.com

Aantal deelnemers: Minimaal 9 verloskundigen en maximaal 9 kraamverzorgenden per training.
Inschrijven is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de training.

Inhoud:

De VAST is een combinatie van een reanimatie training en scenario’s. In de ochtend zal een reanimatie training verzorgd worden door twee medewerkers van de Regionale Ambulance Dienst. Zij volgen de werkwijze van de Nederlandse Reanimatie Raad. In de middag zijn er drie scenario’s. De scenario’s gaan over een eerstelijns bevalling waar zich een complicatie voordoet. Bij deze scenario’s zal ook de ambulance dienst aanwezig zijn om de situatie zo goed mogelijk na te spelen.
Achtergrond
Een gezamenlijk doel in de regio is het bevorderen van integrale samenwerking en informatieoverdracht. Het samen trainen van acute verloskunde is daarin belangrijk. Een werkgroep met LEO verloskundigen en trainers uit het LUMC hebben dit opgestart. Visie is verder te kijken dan het gemeenschappelijk volgen van training. Om echt integraal te werken, wordt gestreefd naar een gelijkwaardige positie in de organisatie en het trainerschap.

Drie eerstelijnsverloskundigen volgden daartoe een train-de-trainers traject. Waarin zij onder andere begeleid zijn door onderwijsspecialist Jacquelien Bustraan (LUMC). Zij oefenden met acute verloskunde scenario’s en het bieden van een veilige trainomgeving. In samenwerking met trainers uit het LUMC organiseren zij nu een acute verloskunde training voor 1e lijns verloskundigen en kraamverzorgenden.

De vorige trainingen werden gemiddeld geëvalueerd met een 9,0!

Accreditatie 7 punten voor gehele dag. Voor kraamverzorgsters wordt accreditatie apart voor het middag-gedeelte aangevraagd.

Docenten/ trainers:

Barbara Laperre 06-53995666 fam.vansanten@xs4all.nl

Mathilde van Dorp 06-50266010 mathildechristina@hotmail.com

Isabelle Grillis 06-24594219 i.grillis@yahoo.com

Paul en Martine (ambulance personeel)

Syllabus met cursusmateriaal wordt 2 weken voor aanvang van de cursus naar deelnemers verstuurd.

INSCHRIJVEN